Oferta pracy - Menedżer Stacji Paliw
13 czerwca 2023

      Rzeszów dnia, 12.06.2023r

 

Menedżer Stacji Paliw

 Miejsce pracy:  Rzeszów

 

Twój zakres obowiązków:

 

 • bezpośrednie zaangażowanie w prowadzenie sprzedaży Produktów Pozapaliwowych, Usług i Paliw, obsługa klientów oraz dbałość o prawidłową ekspozycję Produktów Pozapaliwowych,
 • zarządzanie Pracownikami i Stacją, w tym planowanie, wyznaczanie celów, monitorowanie ich
 • realizacji i rozliczanie, wsparcie, motywowanie oraz dbałość o rozwój Pracowników Stacji (szkolenia),
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych z dotychczasowymi klientami,
 • zamawianie, planowanie, monitorowanie i wprowadzanie dostaw Produktów Pozapaliwowych i Paliw,
 • wdrażanie oraz monitorowanie działań promocyjnyvh i akcji marketingowych,
 • obsługiwanie programów kartowych,
 • ewidencjonowanie sprzedaży Produktów Pozapaliwowych, Usług i Paliw,
 • przestrzeganie procedur obiegu dokumentów,
 • dbanie o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Stacji oraz na terenie Stacji i Nieruchomości,
 • dbanie o majątek i wyposażenie w miejscu pracy,
 • dbanie o estetyczny wygląd i higienę osobistą własną oraz Pracowników Stacji,
 • przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, bhp i ppoż.,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji HACCP,
 • systematyczne kontrolowanie stanu Produktów Pozapaliwowych i Usług na Stacji,
 • nadzorowanie aktualności koncesji, zgód, licencji, pozwoleń, decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

 

Doświadczenie:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników w pracy na kierowniczym stanowisku
 • umiejętności organizacyjne
 • doświadczenie w sprzedaży paliw, towarów i usług
 • znajomość technik sprzedaży oraz orientacja na klienta
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • uczciwość i odpowiedzialność
 • wykształcenie minimum średnie
 • nastawienie na realizację zadań

Oferujemy:

 • możliwość osobistego zarządzania stacją paliw w oparciu o umowę cywilno – prawną (kontrakt menedżerski)
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty należy złożyć do 20.06.2023r do godz. 15.00, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. Al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie osobiście lub drogą pocztową bądź na e – mail na rekrutacja@pks.rzeszow.pl. Decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w: Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko (dalej: PKS w Rzeszowie S.A).

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Inwestycje Sp. z o.o. w Rzeszowie, zawartych w aplikacji o pracę  na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego uprzednio.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2023-06-13 13:44
przez: Magdalena Dziopek
Liczba wyświetleń: 111
© 2023  |  PKS w Rzeszowie S.A.
Projekt i realizacja MYKK