Rejestr zmian

Data Operacja Obiekt Użytkownik
2022-05-04 13:26 Utworzenie Dokument: Rachunek zysków i strat Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:06 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny Pb 95 i oleju napędowego dla PKS Rzeszów 2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:05 Modyfikacja Dokument: Projekt umowy zmodyfikowany 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:04 Utworzenie Dokument: Wzór oferty zmodyfikowany 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:03 Utworzenie Dokument: Projekt umowy zmodufikowany 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:02 Utworzenie Dokument: Zapytania i wyjaśnienie treści SWZ 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 13:01 Utworzenie Dokument: Zmiana ogłoszenia nr. 2 Mateusz Kunysz
2022-05-04 12:59 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg zakup 3 autobusów zasilanych CNG Mateusz Kunysz
2022-05-04 12:58 Modyfikacja Dokument: Wzór oferty zmodyfikowany 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-05-04 12:56 Utworzenie Dokument: Wzór oferty 04-05-2022 Mateusz Kunysz
2022-04-26 15:18 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny Pb 95 i oleju napędowego dla PKS Rzeszów 2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 10:08 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg zakup 3 autobusów zasilanych CNG Mateusz Kunysz
2022-04-25 10:08 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny Pb 95 i oleju napędowego dla PKS Rzeszów 2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 10:06 Utworzenie Dokument: Zamiana ogłoszenia Mateusz Kunysz
2022-04-25 10:06 Utworzenie Dokument: Wzór oferty Zmodyfikowany 22.04.2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 10:02 Utworzenie Dokument: Wyjaśnienie treści SWZ 22.04.2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 09:58 Modyfikacja Dokument: Wzór oferty Zmodyfikowany 22.04.2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 09:58 Modyfikacja Dokument: Projekt umowy zmodyfikowany 22.04.2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 09:57 Modyfikacja Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny Pb 95 i oleju napędowego dla PKS Rzeszów 2022 Mateusz Kunysz
2022-04-25 09:56 Utworzenie Dokument: Zmiana ogłoszenia Mateusz Kunysz
Wyświetlono pozycje od 21 do 40 z 256
© 2022  |  PKS w Rzeszowie S.A.
Projekt i realizacja MYKK